Tarieven

Tarieven 2021

Zorgverzekeraars bieden fysiotherapeuten een contract aan zonder te willen onderhandelen! ‘Take it or leave it’. In de contracten staan voorwaarden over openingstijden, uitzetten van patiënt-tevredenheid-enquêtes, behandelindex, eisen over inrichting en administratie onder mom van kwaliteitseisen. Kwaliteit heeft mijns inziens niets met bovenstaande voorwaarden te maken, maar met opleiding, bijscholing, expertise en ervaring.   Ik sta ingeschreven in het BIG-register en in het KRF NL, het verplichte beroepskwaliteitsregister voor fysiotherapeuten. Om in het KRF NL ingeschreven te kunnen blijven, moet ik elke 5 jaar voldoende punten halen met scholing.

Ik wil mijn tijd besteden aan u, en daarbij zorg op maat leveren!  

De tarieven groeien niet mee met de groeiende kwaliteitseisen van de meeste zorgverzekeraars. Het niet tekenen van contracten is mijn enige middel om aan te geven dat ik mij niet schik naar de eisen van die zorgverzekeraars.                                                                                                                         

Voor 2022 heb ik alleen een contract getekend met onderstaande zorgverzekeraars: 

 • DSW waaronder DSW (7029), Stad Holland (7037), InTwente (3344), SZVK (3363)
 • ONVZ waaronder ONVZ, PNO, VvAA , Jaaah (3343)                                                                                  

 

Bekkenfysiotherapie wordt voor het grootste deel vergoed uit de aanvullende verzekering. De mate van vergoeding bij een niet gecontracteerde zorgverzekeraar  hangt af van het soort polis; een natura of restitutie aanvullende polis. Voor indicaties die vallen onder de basisverzekering, zoals urine-incontinentie, hangt de mate van vergoeding ook af van het soort polis; een natura of restitutie basis polis.

De restitutiepolis geeft recht op vergoeding en vrije keuze en de naturapolis geeft recht op zorg.

Hierbij enkele rekenvoorbeelden voor een aanvullende polis.

Ik heb wel een contract met:

  • DSW AV TOP € 38,50 p.m., 27 behandelingen 100% vergoed
  • InTwente AV TOP € 38,50 p.m., 27 behandelingen 100% vergoed
  • Stad Holland Uitgebreide AV €38,75 p.m., 27 behandelingen 100% vergoed
  • SZVK 100%vergoed
  • ONVZ AV Benfit € 20,60 p.m., 16 behandelingen 100% vergoed
  • PNO AV Plus € 20,60 p.m., 16 behandelingen 100% vergoed
  • VvAA AV Plus € 19,49 p.m., 16 behandelingen 100% vergoed

Ik heb geen contract met en dit betekent:

 • Univé AV Best € 36,95 pm, 20 behandelingen u moet bijbetalen
 • CZ TOP € 43,25 p.m., 20 behandelingen u moet bijbetalen
 • Menzis AV ExtraVerzorgd3 € 43,50 p.m., 32 behandelingen u moet bijbetalen (Afhankelijk van uw soort basisverzekering)
 • Zilveren Kruis AV 3 sterren € 33,25 p.m., 27 behandelingen u moet bijbetalen

Kiest u een andere AV polis bij de betreffende zorgverzekeraars dan geldt hetzelfde rekenvoorbeeld 100% vergoeding of bijbetalen. Staat uw zorgverzekeraar hier niet bij? U krijgt 100% vergoed bij een restitutie aanvullende polis en u moet bijbetalen bij een natura aanvullende polis.

Zie voorbeeld op:
https://www.defysiotherapeut.com/goed-verzekerd
Wie hoort bij wie?
https://www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er

Er zijn heel veel soorten polissen en daarbij is vergoeding per polis en dan ook nog per zorgverzekeraar heel verschillend. U dient zelf in de gaten te houden wat uw verzekeraar vergoedt, en hoeveel u al heeft gebruikt. In het geval van (bekken)fysiotherapie gaat het dan om ‘aantal zittingen’ in uw polis.

Ik hou mij graag uitsluitend bezig met kwalitatief hoogwaardige zorg op maat. Daarom heb ik de verwerking van de nota’s overgedragen aan Infomedics. Voor meer informatie over Infomedics, zie onder ‘Betalingsvoorwaarden’.  Onderstaande tarieven gelden indien Bekkenfysiotherapie Mea Ligthart geen contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar, wanneer u géén aanvullende verzekering heeft of het budget van uw aanvullende verzekering gebruikt is.

  
 
Zitting Bekkenfysiotherapie€ 50,00
Screening, intake en onderzoek € 55,50
Screening, intake na verwijzing€ 55,50
Toeslag behandeling aan huis€ 15,00
Toeslag behandeling in instelling€ 15,00
Zitting fysiotherapie€ 38,00
Screening, intake en onderzoek€ 47,00
Screening, intake na verwijzing€ 47,00
Niet nagekomen afspraak€ 26,00

Indien u verhinderd bent, dient u uiterlijk 24 uur van te voren uw afspraak af te zeggen, anders wordt deze alsnog in rekening gebracht als ‘niet nagekomen afspraak’.

 • Behandeling voor urine incontinentie (9 behandelingen) zit  in het basispakket en geldt voor alle verzekeringen. De verzekeraar betaalt de 9 behandelingen uit het basispakket NADAT UW EIGEN RISICO OP IS!!!!!
 • Dit betekent dat als uw eigen risico nog niet is opgebruikt het hiermee verrekend wordt. De regeling van deze negen behandelingen kunt u maar 1 keer ontvangen. Ook als u verandert van zorgverzekeraar.
 • U dient te beschikken over een verwijsbrief met daarop vermeld urineverlies.
 • Bovenstaande geldt alleen wanneer u een afspraak maakt bij een Geregistreerd Bekkenfysiotherapeut.