Tarieven 2018

 

De zorgpremies stijgen gemiddeld genomen steeds. Daarnaast blijven de zorgverzekeraars streven naar lagere kosten. Dat betekent onder andere dat ze hun contracten met de zorgverleners zo scherp mogelijk proberen af te sluiten: ze betalen lagere vergoedingen aan de zorgverleners, terwijl ze wel meer voorwaarden aan de zorgverleners stellen. Voorwaarden als openingstijden, uitzetten van enquêtes, behandelindex, eisen over inrichting en administratie. Kwaliteit heeft mijns inziens niets met deze voorwaarden van de zorgverzekeraars te maken, maar met opleiding, bijscholing, expertise en ervaring. Ik sta ingeschreven in het CKR, het verplichte beroepskwaliteitsregister voor fysiotherapeuten.

Ik wil mijn tijd besteden aan u, en daarbij zorg op maat leveren!  

Het niet tekenen van contracten is mijn enige middel om aan te geven dat ik mij niet schik naar de eisen van de zorgverzekeraars. Voor 2018 heb ik geen contract met onderstaande zorgverzekeraars.

  • Menzis     Anderzorg    Hema
  • Caresq     BESURE;D  National Academic  Promovendum
  • VRZ         ONVZ  Eno Zorg&Zekerheid
  • VGZ         Univé  IZA  IZZ  SZVK Bewuzt UMC  Zekur IAK-VGZ  Aevitae-VGZ

Indien u verzekerd bent bij één van bovenstaande zorgverzekeraars, krijgt u een nota die u aan mij moet voldoen en dan kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Onderstaande tarieven zullen ook gelden als u geen aanvullende verzekering heeft en of als uw budget voor uw aanvullende verzekering is overschreden.

Zitting Bekkenfysiotherapie € 48,50
Screening, intake en onderzoek bekkenfysiotherapie€ 53,50
Screening, intake na verwijzing bekkenfysiotherapie€ 53,50
Toeslag behandeling aan huis      € 17,00
Toeslag behandeling in instelling    € 17,00
Zitting fysiotherapie€ 34,00
screening, intake en onderzoek fysiotherapie€ 42,50
Screening, intake na verwijzing fysiotherapie€ 42,50
Niet nagekomen afspraak75% van het tarief
  • Behandeling voor urine incontinentie (9 behandelingen) zit  in het basispakket en geldt voor alle verzekeringen. De verzekeraar betaalt de 9 behandelingen uit het basispakket NADAT UW EIGEN RISICO OP IS!!!!!
  •  Dit betekent dat als uw eigen risico nog niet is opgebruikt het hiermee verrekend wordt. De regeling van deze negen behandelingen kunt u maar 1 keer ontvangen. Ook als u verandert van zorgverzekeraar.
  •  U dient te beschikken over een verwijsbrief met daarop vermeld urineverlies.
  • Bovenstaande geldt alleen wanneer u een afspraak maakt bij een in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie geregistreerd bekkenfysiotherapeut.