Tarieven 2019

 

Zorgverzekeraars  proberen  contracten met de fysiotherapeuten zo scherp mogelijk  af te sluiten. Zonder te willen onderhandelen over de contracten! ‘Take it or leave it’ is het motto van de zorgverzekeraars.                Zorgverzekeraars betalen lage(re) vergoedingen aan de fysiotherapeuten, terwijl ze wel meer voorwaarden aan de fysiotherapeut stellen. Voorwaarden als openingstijden, uitzetten van patiënt-tevredenheid-enquêtes, behandelindex, eisen over inrichting en administratie. Kwaliteit heeft mijns inziens niets met deze voorwaarden van de zorgverzekeraars te maken, maar met opleiding, bijscholing, expertise en ervaring. Ik sta ingeschreven in het BIG-register en in het CKR, het verplichte beroepskwaliteitsregister voor fysiotherapeuten. Om in het CKR ingeschreven te kunnen blijven, moet ik elke 5 jaar voldoende punten halen met scholing.

Ik wil mijn tijd besteden aan u, en daarbij zorg op maat leveren!  

De tarieven staan al 14 jaar stil, of zijn zelfs verlaagd! Bij een aantal contracten betekent dit dat het gecontracteerde tarief voor 2019 lager is dan het gecontracteerde tarief in bijvoorbeeld 2010!!

Het niet tekenen van contracten is mijn enige middel om aan te geven dat ik mij niet schik naar de onmogelijke eisen van een aantal zorgverzekeraars. Voor 2019 heb ik daarom alleen een contract met onderstaande zorgverzekeraars.

  • DSW        waaronder ook Stad Holland, InTwente, Ditzo, De Amersfoortse vallen.
  • ONVZ

Volgens DSW en ONVZ wordt kwaliteit gedefinieerd door de beroepsgroep. DSW en ONVZ  sluiten daarom in de contracten aan bij de door de beroepsgroep opgestelde richtlijnen en standaarden.

Staat uw  zorgverzekeraar er niet bij, dan krijgt u evengoed een vergoeding. Bekkenfysiotherapie wordt voor het grootste deel vergoed uit de aanvullende verzekering, de mate van vergoeding is mede afhankelijk of u een natura of restitutie aanvullende polis heeft. Voor indicaties die vallen onder de basisverzekering, zoals urine-incontinentie, is de mate van vergoeding ook afhankelijk of u een natura of restitutie basis polis heeft.                De restitutiepolis geeft recht op vergoeding en vrije keuze en de naturapolis geeft recht op zorg.

Er zijn heel veel soorten polissen en daarbij is vergoeding per polis en dan ook nog per zorgverzekeraar heel verschillend. U dient zelf in de gaten te houden wat uw polis vergoed, en hoeveel u al heeft gebruikt. In het geval van (bekken)fysiotherapie gaat het dan om ‘aantal zittingen’ in uw polis.

Ik houd mij graag uitsluitend bezig met kwalitatief hoogwaardige zorg op maat. Daarom heb ik de verwerking van de nota’s overgedragen aan Famed. Voor meer informatie over Famed, zie onder ‘Betalingsvoorwaarden’

Onderstaande tarieven gelden ook als u geen aanvullende verzekering heeft en of als uw budget voor uw aanvullende verzekering is overschreden.

Zitting Bekkenfysiotherapie € 49,00
Screening, intake en onderzoek bekkenfysiotherapie€ 54,50
Screening, intake na verwijzing bekkenfysiotherapie€ 54,50
Toeslag behandeling aan huis      € 15,00
Toeslag behandeling in instelling    € 15,00
Zitting fysiotherapie€ 37,00
screening, intake en onderzoek fysiotherapie€ 42,50
Screening, intake na verwijzing fysiotherapie€ 42,50
Niet nagekomen afspraak€ 25,00

Indien u verhinderd bent, dient u uiterlijk 24 uur van te voren uw afspraak af te zeggen, anders wordt deze alsnog in rekening gebracht als ‘niet nagekomen afspraak’.

  • Behandeling voor urine incontinentie (9 behandelingen) zit  in het basispakket en geldt voor alle verzekeringen. De verzekeraar betaalt de 9 behandelingen uit het basispakket NADAT UW EIGEN RISICO OP IS!!!!!
  •  Dit betekent dat als uw eigen risico nog niet is opgebruikt het hiermee verrekend wordt. De regeling van deze negen behandelingen kunt u maar 1 keer ontvangen. Ook als u verandert van zorgverzekeraar.
  •  U dient te beschikken over een verwijsbrief met daarop vermeld urineverlies.
  • Bovenstaande geldt alleen wanneer u een afspraak maakt bij een in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie geregistreerd bekkenfysiotherapeut.