Tarieven 2020

 

Zorgverzekeraars  proberen  contracten met de fysiotherapeuten zo scherp mogelijk  af te sluiten. Zonder te willen onderhandelen! ‘Take it or leave it’ is het motto van de zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars betalen lage vergoedingen aan de fysiotherapeuten, terwijl ze steeds meer eisen aan de fysiotherapeuten stellen. Voorwaarden als openingstijden, uitzetten van patiënt-tevredenheid-enquêtes, behandelindex, eisen over inrichting en administratie. Kwaliteit heeft mijns inziens niets met deze voorwaarden van de zorgverzekeraars te maken, maar met opleiding, bijscholing, expertise en ervaring. Ik sta ingeschreven in het BIG-register en in het KRF NL, het verplichte beroepskwaliteitsregister voor fysiotherapeuten. Om in het KRF NL ingeschreven te kunnen blijven, moet ik elke 5 jaar voldoende punten halen met scholing.

Ik wil mijn tijd besteden aan u, en daarbij zorg op maat leveren!  

De tarieven staan al 14 jaar stil, of zijn zelfs verlaagd! Bij een aantal contracten betekent dit dat het gecontracteerde tarief voor 2020 lager is dan het gecontracteerde tarief in 2014!! Het niet tekenen van contracten is mijn enige middel om aan te geven dat ik mij niet schik naar de onmogelijke eisen van een aantal zorgverzekeraars.                                                                                                                                                   Voor 2020 heb ik alleen een contract met onderstaande zorgverzekeraars: 

  • DSW waaronder DSW (7029), Stad Holland (7037), InTwente (3344)
  • ASR  waaronder Ditzo (3336) en De Amersfoortse (9018)
  • ONVZ waaronder ONVZ, PNO, VvAA (3343)

Volgens deze zorgverzekeraars wordt kwaliteit gedefinieerd door de beroepsgroep. Zij sluiten daarom in de contracten aan bij de door de beroepsgroep opgestelde richtlijnen en standaarden.

Staat uw  zorgverzekeraar er niet bij, dan krijgt u evengoed een vergoeding als u een aanvullende verzekering heeft. Bekkenfysiotherapie wordt voor het grootste deel vergoed uit de aanvullende verzekering, de mate van vergoeding is mede afhankelijk of u een natura of restitutie aanvullende polis heeft. Voor indicaties die vallen onder de basisverzekering, zoals urine-incontinentie, is de mate van vergoeding ook afhankelijk of u een natura of restitutie basis polis heeft.

De restitutiepolis geeft recht op vergoeding en vrije keuze en de naturapolis geeft recht op zorg.

Hierbij enkele rekenvoorbeelden voor een aanvullende polis.

Ik heb wel een contract met:
DSW AV TOP € 38,50 p.m., 27 behandelingen 100% vergoed
InTwente AV TOP € 38,50 p.m., 27 behandelingen 100% vergoed
Stad Holland Uitgebreide AV €38,75 p.m., 27 behandelingen 100%vergoed
Ditzo AV Zorgbest € 9,95 p.m., 9 behandelingen 100% vergoed
De Amersfoortse AV Uitgebreid € 38,25 p.m., 21 behandelingen 100% vergoed
ONVZ AV Benfit € 25,11 p.m., 12 behandelingen 100% vergoed
PNO AV Plus € 25,11 p.m., 12 behandelingen 100% vergoed
VvAA AV Plus € 23,76 p.m., 12 behandelingen 100% vergoed

Ik heb geen contract met en dit betekent:
Univé AV Best € 35,95 pm, 20 behandelingen u moet bijbetalen
CZ TOP € 39,90 p.m., 24 behandelingen u moet bijbetalen
Menzis AV ExtraVerzorgd3 € 41,95 p.m., 32 behandelingen u moet bijbetalen (Afhankelijk van uw basisverzekering)
Zilveren Kruis AV 3 sterren € 30,75 p.m., 27 behandelingen u moet bijbetalen

Kiest u een andere AV polis bij de betreffende zorgverzekeraars dan geldt hetzelfde rekenvoorbeeld 100% vergoeding of bijbetalen. Staat uw zorgverzekeraar hier niet bij? U krijgt 100% vergoed bij een restitutie aanvullende polis en u moet bijbetalen bij een natura aanvullende polis.

Zie voorbeeld op:
https://www.defysiotherapeut.com/goed-verzekerd/de-beste-zorgpolissen-in-2020/
Wie hoort bij wie?
https://www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er

Er zijn heel veel soorten polissen en daarbij is vergoeding per polis en dan ook nog per zorgverzekeraar heel verschillend. U dient zelf in de gaten te houden wat uw verzekeraar vergoedt, en hoeveel u al heeft gebruikt. In het geval van (bekken)fysiotherapie gaat het dan om ‘aantal zittingen’ in uw polis.

Ik hou mij graag uitsluitend bezig met kwalitatief hoogwaardige zorg op maat. Daarom heb ik de verwerking van de nota’s overgedragen aan Infomedics. Voor meer informatie over Infomedics, zie onder ‘Betalingsvoorwaarden’.                                    Onderstaande tarieven gelden indien Bekkenfysiotherapie Mea Ligthart geen contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar, wanneer u géén aanvullende verzekering heeft of het budget van uw aanvullende verzekering gebruikt is.

Zitting Bekkenfysiotherapie € 49,00
Screening, intake en onderzoek bekkenfysiotherapie€ 54,50
Screening, intake na verwijzing bekkenfysiotherapie€ 54,50
Toeslag behandeling aan huis      € 15,00
Toeslag behandeling in instelling    € 15,00
Zitting fysiotherapie€ 37,00
screening, intake en onderzoek fysiotherapie€ 42,50
Screening, intake na verwijzing fysiotherapie€ 42,50
Niet nagekomen afspraak€ 25,00

Indien u verhinderd bent, dient u uiterlijk 24 uur van te voren uw afspraak af te zeggen, anders wordt deze alsnog in rekening gebracht als ‘niet nagekomen afspraak’.

  • Behandeling voor urine incontinentie (9 behandelingen) zit  in het basispakket en geldt voor alle verzekeringen. De verzekeraar betaalt de 9 behandelingen uit het basispakket NADAT UW EIGEN RISICO OP IS!!!!!
  • Dit betekent dat als uw eigen risico nog niet is opgebruikt het hiermee verrekend wordt. De regeling van deze negen behandelingen kunt u maar 1 keer ontvangen. Ook als u verandert van zorgverzekeraar.
  • U dient te beschikken over een verwijsbrief met daarop vermeld urineverlies.
  • Bovenstaande geldt alleen wanneer u een afspraak maakt bij een Geregistreerd Bekkenfysiotherapeut.