Tarieven 2018

 

De zorgpremies stijgen en daarbij streven zorgverzekeraars naar lage(re) kosten. Dat betekent onder andere dat ze  contracten met de zorgverleners zo scherp mogelijk proberen af te sluiten: ze betalen lage(re) vergoedingen aan de zorgverleners, terwijl ze wel meer voorwaarden aan de zorgverleners stellen. Voorwaarden als openingstijden, uitzetten van patiënt-tevredenheid-enquêtes, behandelindex, eisen over inrichting en administratie. Kwaliteit heeft mijns inziens niets met deze voorwaarden van de zorgverzekeraars te maken, maar met opleiding, bijscholing, expertise en ervaring. Ik sta ingeschreven in het BIG-register en in het CKR, het verplichte beroepskwaliteitsregister voor fysiotherapeuten. Om in het CKR ingeschreven te kunnen blijven, moet ik elke 5 jaar voldoende punten halen met scholing.

Ik wil mijn tijd besteden aan u, en daarbij zorg op maat leveren!  

De tarieven staan al 14 jaar stil, of zijn zelfs verlaagd! Bij een aantal contracten betekent dit dat het gecontracteerde tarief voor 2019 lager is dan het gecontracteerde tarief in bijvoorbeeld 2010!!

Het niet tekenen van contracten is mijn enige middel om aan te geven dat ik mij niet schik naar de onmogelijke eisen van een aantal zorgverzekeraars. Voor 2019 heb ik daarom alleen een contract met onderstaande zorgverzekeraars.

  • DSW        waaronder ook Stad Holland, InTwente, Ditzo, De Amersfoortse vallen.
  • ONVZ

Volgens DSW en ONVZ wordt kwaliteit gedefinieerd door de beroepsgroep. DSW en ONVZ  sluiten daarom in de contracten aan bij de door de beroepsgroep opgestelde richtlijnen en standaarden.

Staat uw  zorgverzekeraar er niet bij, dan krijgt u evengoed een vergoeding. Bekkenfysiotherapie wordt voor het grootste deel vergoed uit de aanvullende verzekering, de mate van vergoeding bij een niet-gecontracteerde zorgverzekeraar is mede afhankelijk of u een natura of restitutie aanvullende polis heeft. Voor indicaties die vallen onder de basisverzekering, zoals urine-incontinentie, is de mate van vergoeding ook afhankelijk of u een natura of restitutie basis polis heeft.                                                                                                                          https://www.consumentenbond.nl/zorgverzekering/restitutiepolis

https://www.consumentenbond.nl/zorgverzekering/naturapolis

Ik houd mij graag uitsluitend bezig met kwalitatief hoogwaardige zorg op maat. Daarom heb ik de verwerking van de nota’s overgedragen aan Famed. Voor meer informatie over Famed, zie onder ‘Betalingsvoorwaarden’

Onderstaande tarieven gelden ook als u geen aanvullende verzekering heeft en of als uw budget voor uw aanvullende verzekering is overschreden.

Zitting Bekkenfysiotherapie € 48,50
Screening, intake en onderzoek bekkenfysiotherapie€ 53,50
Screening, intake na verwijzing bekkenfysiotherapie€ 53,50
Toeslag behandeling aan huis      € 17,00
Toeslag behandeling in instelling    € 17,00
Zitting fysiotherapie€ 34,00
screening, intake en onderzoek fysiotherapie€ 42,50
Screening, intake na verwijzing fysiotherapie€ 42,50
Niet nagekomen afspraak75% van het tarief
  • Behandeling voor urine incontinentie (9 behandelingen) zit  in het basispakket en geldt voor alle verzekeringen. De verzekeraar betaalt de 9 behandelingen uit het basispakket NADAT UW EIGEN RISICO OP IS!!!!!
  •  Dit betekent dat als uw eigen risico nog niet is opgebruikt het hiermee verrekend wordt. De regeling van deze negen behandelingen kunt u maar 1 keer ontvangen. Ook als u verandert van zorgverzekeraar.
  •  U dient te beschikken over een verwijsbrief met daarop vermeld urineverlies.
  • Bovenstaande geldt alleen wanneer u een afspraak maakt bij een in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie geregistreerd bekkenfysiotherapeut.