Betalingsvoorwaarden

 

Als  zorgaanbieder kan ik mij volledig concentreren op het uitoefenen van mijn vak, doordat Famed de verwerking van de nota’s goed regelt.

Conform artikel 3:94 van het Burgerlijk Wetboek heeft uw zorgaanbieder de (para)medische vorderingen, waaronder deze, overgedragen aan Famed B.V. Hierdoor is Famed bij uitsluiting bevoegd deze nota te incasseren.

In de meeste gevallen zal Famed de nota eerst indienen bij uw zorgverzekeraar. Wordt/worden uw behandeling(en)  volledig door uw zorgverzekeraar vergoed, dan ontvangt u geen nota van Famed. Indien uw zorgverzekeraar de nota niet of gedeeltelijk vergoedt, dan ontvangt u een nota van Famed. Op de nota staat duidelijk aangegeven of uw zorgverzekeraar een gedeelte van de nota heeft vergoed.

Controleer zelf of de vergoeding van uw zorgverzekeraar correct is of dat u de nota zelf kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

Ontvangt u een nota van Famed? Dan gelden de onderstaande betalingsvoorwaarden.

 • Voor het betalen van uw Nota hanteren wij een standaard betaaltermijn van 30 dagen.
 • U kunt het notabedrag overmaken op bankrekeningnummer NL97ABNA0627000800 ten name van Famed B.V. te Amersfoort. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd uw notanummer (dit is de zestien cijferige code vermeld op uw nota).
 • Indien wij uw betaling niet binnen 30 dagen na de notadatum (deze datum wordt vermeld op uw nota) hebben ontvangen, sturen wij u een Herinnering. Deze herinnering dient opgevat te worden als een ‘ingebrekestelling’.
 • Mochten wij uw betaling –  na het ontvangen van de nota en de herinnering –  nog niet hebben ontvangen, sturen wij u een Aanmaning. Door middel van deze aanmaning stellen wij u alsnog in de gelegenheid om het notabedrag (zonder bijkomende incassokosten) binnen 14 dagen te voldoen.
 • In de aanmaning maken wij u er op attent op dat bij het uitblijven van betaling het notabedrag wordt vermeerderd met incassokosten en wettelijke consumentenrente. Deze incassokosten worden conform de staffel Buitengerechtelijke Incassokosten in rekening gebracht en bedragen minimaal € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente. Meer informatie vindt u op www.rechtspraak.nl.
 • Blijft uw betaling –  na het ontvangen van de nota, herinnering en aanmaning –   alsnog uit, dan ontvangt u van ons een Laatste Aanmaning. Het openstaande notabedrag is nu vermeerderd met incassokosten en de wettelijke rente.
 • Indien wij uw betaling niet binnen de gestelde betaaltermijn van de laatste aanmaning hebben ontvangen, zijn wij helaas genoodzaakt om uw nota over te dragen aan incassobureau Credios.
  Houdt u er alstublieft rekening mee dat alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, voor uw eigen rekening komen.

Door een tijdige betaling voorkomt u deze extra kosten.

Mogelijke betaalafspraken – Nota van Famed

Heeft u net iets meer tijd nodig om uw nota te voldoen? Neem dan contact met Famed op voor het maken van een betaalafspraak. Zo kunt u bijvoorbeeld  ‘Uitstel van betaling’ (1) of ‘Betaling in termijnen’ (2) aanvragen.

1) Uitstel van betaling

 • U kunt zich aanmelden op notavanfamed.nl. Via Nota van Famed kunt u uw aanvraag tot uitstel van betaling indienen. Naast het aanvragen van uitstel van betaling biedt Famed meer mogelijkheden, bijvoorbeeld het doorgeven van een adreswijziging of het aanvragen van een betalingsregeling.
 • U kunt per e-mail een uitstel van betaling aanvragen. U kunt uw aanvraag mailen naar  e-mailadres contactcenter@famed.nl
 • U kunt ook telefonisch uitstel van betaling aanvragen. U kunt dan contact opnemen met ons Contact Center, te bereiken via telefoonnummer 0900 – 0885 (€ 0,90 per gesprek plus uw gebruikelijke belkosten. Bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 18:00 uur).

2) Betalingsregeling

 • Het totaalbedrag van de nota dient minimaal € 100,00 te zijn;
 • Betaling in minimaal 2 en maximaal 10 maandelijkse termijnen;
 • Minimale maandbedrag bedraagt € 50,00;
 • € 5,00 administratiekosten per termijn en de wettelijke consumentenrente over de helft van de looptijd van het openstaande notabedrag.

Een betalingsregeling kunt u op twee manieren aanvragen:

 • U kunt zich aanmelden op notavanfamed.nl. Via Nota van Famed kunt u uw aanvraag voor een betalingsregeling indienen. Naast het aanvragen van een betalingsregeling biedt Famed meer mogelijkheden, bijvoorbeeld het doorgeven van een adreswijziging of het aanvragen van een uitstel van betaling.
 • U kunt ook telefonisch een betalingsregeling aanvragen. U kunt dan contact opnemen met ons Contact Center, te bereiken via telefoonnummer 0900 – 0885 (€ 0,90 per gesprek plus uw gebruikelijke belkosten. Bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 18:00 uur).

Uw aanvraag voor uitstel van betaling of een betalingsregeling wordt zo spoedig mogelijk beoordeeld. Indien een betalingsregeling is overeengekomen, ontvang u altijd een schriftelijke bevestiging.