Betalingsvoorwaarden

 

Als  zorgaanbieder kan ik mij volledig concentreren op het uitoefenen van mijn vak, Infomedics zorgt voor de financiële afhandeling.

Infomedics is onder consumenten vooral bekend omdat zij de financiële afhandeling van geleverde zorg overnemen van tandarts, fysiotherapeut of andere zorgverlener. Wat minder zakelijk uitgelegd: u ontvangt uw rekening voor zorg dus van Infomedics. En: om zeker te weten dat u hem niet kwijtraakt tussen de post, zit de rekening in een heel herkenbare roze envelop. Als u uw rekeningen niet via de post krijgt dan krijgt u helaas geen roze e-mail. Maar het idee is hetzelfde: een digitale rekening die u snel kunt betalen.            Heeft u even tijd nodig? Via Infomedics.nl kunt u uitstel van betaling of een betalingsregeling aanvragen.

Infomedics controleert voor u of uw zorgverzekeraar (een deel van) uw rekening vergoedt. U ziet een vergoeding altijd terug op uw rekening en betaalt alleen het bedrag dat overblijft.                                                                                                                                Controleer zelf of de vergoeding van uw zorgverzekeraar correct is of dat u de nota zelf moet declareren bij uw zorgverzekeraar. Vergeet dan niet zelf de nota over te maken aan Infomedics.

Ontvangt u een rekening van Infomedics? Dan gelden de onderstaande betalingsvoorwaarden.

  • Voor het betalen van uw rekening hanteert Infomedics een standaard betaaltermijn van 30 dagen.
  • De bankgegevens van Infomedics staan vermeld in het rechthoekige kader onderaan de rekening. Voor de betaling van uw rekening maakt u het verschuldigde bedrag over op rekeningnummer NL34 ABNA 0243 2400 58 t.n.v. Infomedics B.V. Vermeld bij uw betaling altijd het betalingskenmerk.
  • Als u de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat u het uiteraard vergeten kunt zijn, krijgt u een herinnering waarbij u wordt gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat u deze heeft ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening.
  • Infomedics mag uw betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van uw rekening.
  • Houd er rekening mee dat, wanneer u een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, uw rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Uw betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.

Op Infomedics.nl/faq beantwoordt Infomedics de meest gestelde vragen over uw rekening. U kunt ook contact opnemen via de servicedesk. Kijk op Infomedics.n/contact of bel 036 – 20 31 900

Meer informatie over privacybeleid van Infomedics vindt u op Infomedics.nl.